mining-bitcoin-wydobycie-bloku

Skąd biorą się bitcoiny?

Bitcoin jest pierwszym, ekonomicznym zastosowaniem technologii blockchain. Jego twórca – Satoshi Nakamoto, stworzył go jako protest wobec polityki banków i rządów, która doprowadziła do globalnego kryzysu w roku 2008. Emitentem pieniądza fiducjarnego najczęściej jest bank centralny danego kraju. Kto zatem wytwarza bitcoiny? Kto kontroluje podaż rynkową bitcoina? O tym w poniższym artykule.

Ile wynosi podaż bitcoina?

W odróżnieniu od podaży walut narodowych podaż bitcoina jest z góry określona. Ilość bitcoinów osiągnie maksymalnie 21 milionów sztuk. Na dzień dzisiejszy wydobyto już ponad 85% wszystkich dostępnych bitcoinów. Podaż bitcoina maleje skokowo i dąży do zera. Moment, w którym następuje skokowy spadek wydobycia nazywany jest halvingiem

Halving – czym jest i na czym polega?

Halving jest zaprojektowanym mechanizmem bitcoina prowadzącym do jego deflacji. Deflacja jest wzrostem siły nabywczej pieniadza. Osiaga się ją na dwa sposoby. Pierwszy polega na usuwaniu pewnej ilości środków pieniężnych z rynku. Drugi na obniżaniu dodruku danej waluty. Celem deflacji jest spadek jednostkowych cen poprzez umocnienie się danej waluty. W przypadku bitcoina podaż spada o połowę na 210.000 bloków. Do tej pory mieliśmy już trzy takie sytuacje. Początkowo, podaż bitcoina wynosiła 50 bitcoinów na blok. Obecnie wynosi zaledwie 6.25 BTC/blok

Czym jest blok oraz technologia blockchain?

Blok jest podstawową paczką danych w sieci blockchain. Jak sama nazwa mówi, blockchain jest łańcuchem nierozerwalnie ze sobą połączonych bloków. Bloki są ogniwami łańcucha. Każdy kolejny wynika bezpośrednio z poprzedzającego, a dane tj. przepływy między adresami, muszą być zawsze zgodne. Blockchain jest systemem rachunkowym. Blok można porównać do segregatora. Podobnie jak to ma miejsce w księgowości, każdy następny “okres rozliczeniowy” musi być zgodny z poprzednim. Księgowanie kolejnych bloków nazywane jest miningiem, kopaniem bitcoina lub górnictwem. 

mining-bitcoin-wydobycie-bloku

Jak często powstaje blok?

Sieć blockchain bitcoin jest stworzona w taki sposób, aby trudność wydobycia była dopasowana do bieżącej mocy obliczeniowej sieci. Bitcoin zaprojektowano tak, aby blok był wydobywany średnio co 10 minut. W momencie, kiedy blok zostanie wydobyty szybciej, trudność wydobycia jest podwyższana. W przypadku kiedy poprzedni blok został wydobyty w czasie przekraczającym 10 minut trudność jest zmniejszana. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *